Εταιρία

Η ύπαρξη πυροσβεστήρων σε κοινόχρηστα κτίρια και πολυκατοικίες είναι επιβεβλημένη από το νόμο για λόγους ασφαλείας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, με συνέπεια και υπευθυνότητα, την αγορά και αναγόμωση πυροσβεστήρων για την ασφάλεια της πολυκατοικίας σας.

Ο μηχανισμός πυρασφάλειας πρέπει να υπάρχει, τόσο στο χώρο του λεβητοστασίου, όσο και στους ορόφους της πολυκατοικίας σας. Με τον τρόπο αυτό πληρούνται τα υψηλότερα standards ασφάλειας. Απευθυνθείτε στην εταιρεία Γκίκας Κοινόχρηστα και φροντίστε για την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας σας!